wrzesień 2021

Monthly Archives

  • rusztowania

    Czy rusztowanie jest obiektem budowlanym?

    Prawo budowlane dość szczegółowo reguluje formalności związane ze wznoszeniem różnego rodzaju obiektów budowlanych – budynków, budowli, obiektów małej architektury, tymczasowych obiektów budowlanych oraz urządzeń budowlanych. W zależności od tego, do której kategorii kwalifikuje się planowana konstrukcja, zupełnie inny okaże się zakres niezbędnych pozwoleń. Wśród możliwości znajduje się wystąpienie o pozwolenie na budowę lub dokonanie zgłoszenia. Przekonajmy się, czy montaż rusztowań będzie się wiązał z koniecznością uzyskania pozwolenia albo zgłaszania faktu ustawiania takiej konstrukcji w starostwie.