wrzesień 2022

Monthly Archives

  • praca na rusztowaniach

    Jakie są zasady bezpieczeństwa podczas pracy na rusztowaniu?

    Zanim możliwe będzie rozpoczęcie pracy na rusztowaniu, musi być ono odebrane przez kierownika budowy. Zapis w dzienniku budowy zawiera dane osoby odpowiedzialnej za montaż konstrukcji, informację o jego przeznaczeniu, dopuszczalnym obciążeniu, a także terminach obowiązkowych przeglądów. Dopiero teraz możliwe jest podjęcie pracy na wysokościach, które również obwarowane jest przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa.

  • rusztowania aluminiowe

    Na co zwracać uwagę przy kupnie rusztowania?

    Długotrwały remont lub renowacja budynku mogą oznaczać, że kupno własnego rusztowania będzie bardziej opłacalne niż jego wynajem. W niektórych przypadkach szczególne znaczenie ma elastyczność dysponowania rusztowaniem i możliwość rozciągnięcia prac w czasie bez ponoszenia kosztów w te dni, gdy rusztowanie „stoi”. Zakup własnego rusztowania pozwala także uniknąć zagadnienia kaucji czy innych dodatkowych zabezpieczeń. Trzeba jednak pamiętać o kosztach związanych z utrzymaniem, konserwacją i przechowywaniem rusztowania, dlatego mimo wszystko jest to rozwiązanie przeznaczone przede wszystkim dla osób, które planują wiele projektów budowlanych.