Charakterystyka rusztowań kominowych i dachowych

Dostęp do dachów, kominów dymowych czy wentylacyjnych, często jest utrudniony, zwłaszcza w trakcie przeprowadzania prac modernizacyjnych i remontowych. Aby zapewnić bezpieczeństwo pracowników stosuje się rusztowania dekarskie (dachowe) i kominowe.

Budowa rusztowań dachowych i kominowych

Nie zawsze istnieje możliwość postawienia na podłożu odpowiednio wysokich rusztowań stacjonarnych czy przejezdnych tak, aby można było z nich prowadzić prace dekarskie. W takiej sytuacji wykonuje się rusztowania, w których pomost roboczy opiera się na wspornikach łączonych z elewacją budynku. Konstrukcje wspornikowe są stosowane zarówno w rusztowaniach kominowych, jak i dachowych, przy pracach dekarskich.

Przy rusztowaniach dachowych gwintowane pręty montowane są na zaprawę iniekcyjną do ścian budynku, tworząc bezpieczną przestrzeń do prac na dachu i okołodachowych. Z kolei rusztowania kominowe opierają się na specjalnych drabinach, przymocowanych do kalenicy dachu. Wykonywane są najczęściej z lekkiego aluminium, by zminimalizować obciążenie dachu. Każde takie rusztowanie musi zapewniać bezpieczeństwo pracowników na wysokościach, dlatego wyposażone jest w podest roboczy i obowiązkowe, zgodne z BHP barierki i poręcze.

Kiedy stosuje się rusztowania dachowe i kominowe?

Rusztowania kominowe wykorzystywane są do prac związanych z budową kominów dymowych (zwłaszcza murowanych), wentylacyjnych, z pracami modernizacyjnymi wokół nich, a także w przypadku prac kominiarskich, jeśli zachodzi taka potrzeba.

Rusztowania dachowe (w tym kominowe) mogą być stosowane do prac dekarskich na dachach o spadku od 30° do 60°, z możliwością dostosowania ich do większego skosu. Są stosowane wszędzie tam, gdzie nie ma konstrukcyjnych czy przestrzennych możliwości zastosowania tradycyjnych rusztowań stacjonarnych.