Czy istnieje maksymalna, dopuszczalna wysokość rusztowań?

Kiedy przypatrujemy się wysokim budynkom czy innym obiektom i próbujemy w wyobraźni odtworzyć etapy ich wznoszenia, musimy pamiętać, że nie udałoby się to bez odpowiednich rusztowań. Przykłady światowych i krajowych obiektów sprawiają, że zastanawiamy się nad tym, czy istnieją ograniczenia dotyczące wysokości rusztowań.

Jak wysokie może być rusztowanie?

Rusztowanie to przykład konstrukcji wznoszonej na czas prac budowlanych czy remontowych. Dzięki niemu możliwe są czynności na wysokości, których efektem będzie wzniesiona budowla albo odnowienie jej ścian zewnętrznych, wewnętrznych czy stropów. Bezpieczeństwo i warunki pracy na rusztowaniach określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. We fragmentach poświęconych pracy na rusztowaniach nie znajdziemy wytycznych odnośnie do maksymalnej, dopuszczalnej wysokości rusztowań. Ustawodawca w tej kwestii pozostawia producentom wolny wybór, zobowiązując ich do udostępnienia konstrukcji spełniającej normy bezpieczeństwa.

Podczas poszukiwań odpowiednio wysokiego rusztowania musimy więc zwrócić się ku ofercie producentów. Nasza uwaga powinna skupić się wówczas na rusztowaniach elewacyjnych, gdyż to ich systemy pozwalają na wznoszenie imponująco wysokich konstrukcji. U czołowych producentów znajdziemy rusztowania, które mogą osiągnąć od 15 do 30 i 60 metrów.

Możemy zastanawiać się, czy taka wysokość jest satysfakcjonująca. Warto zatem pamiętać, że typowy blok 4-piętrowy mierzy około 12-15 m, a 10-piętrowy budynek liczy około 30-35 m. Jeśli inwestycja wymaga wyższego rusztowania, to wówczas należy przygotować odpowiednią konstrukcję na podstawie odpowiednich wyliczeń statystycznych. Pamiętajmy, że jest to możliwe, gdyż nawet najwyższe budynki w kraju i na świecie wzniesiono dzięki rusztowaniom.

Bezpieczeństwo pracy na każdej wysokości

Wybór rusztowania zależy przede wszystkim od rodzaju prowadzonych prac oraz obiektu będącego przedmiotem wszystkich działań. Wysokość rusztowania powinna być dopasowana do wysokości, na której będą prowadzone czynności. Kolejnym istotnym parametrem dla rusztowań jest dopuszczalne obciążenie. W przeważającej części modeli spotkamy podesty wytrzymujące obciążenie do 200 kg/m2. Za bezpieczne uznajemy takie rusztowanie, które osadzono na stabilnym podłożu, umocowano kotwami, a pracownicy mogą się po nim poruszać bez trudności oraz wykonywać potrzebny zakres ruchów, nie narażając się na kontuzję czy upadek.

Z rusztowania można korzystać dopiero wtedy, gdy jego odbioru dokona kierownik budowy lub inna osoba z odpowiednimi uprawnieniami techniczno-budowlanymi. W trosce o bezpieczeństwo prac na rusztowaniu ustawodawca nakazuje prowadzenie ich montażu według instrukcji producenta. Tak postępuje się w przypadku rusztowań systemowych, czyli typu konstrukcji, gdzie elementy znajdują się w stosunku do siebie w regularnych odstępach, a łączą je mocowania z rygli i zastrzałów. Jeśli do prowadzenia prac potrzebne jest rusztowanie niesystemowe, wówczas należy przygotować projekt indywidualny oparty na specjalistycznych obliczeniach.

Idealnym sposobem na postawienie stabilnego i bezpiecznego rusztowania jest skorzystanie z usług firmy oferującej wynajem i montaż rusztowań. Każdy inwestor może wówczas liczyć na fachowe rozstawienie całej konstrukcji, ale przede wszystkim na dobór systemu właściwie dopasowanego do prowadzonych czynności. Wsparcie profesjonalnej firmy ułatwi zatem także określenie wysokości rusztowania budowlanego potrzebnego do prac.