Czy rusztowanie wymaga odbioru technicznego?

Rusztowanie  to konstrukcja budowlana o tymczasowym charakterze, która pozwala pracownikom na pracę na wysokościach.  Ze względu na to powinna spełniać odpowiednie wymagania, a przede wszystkim zapewniać bezpieczeństwo osobom, które z niego korzystają. W niniejszym artykule dowiesz się, czy wymagają odbioru technicznego i jakie warunki powinny spełniać.

Jakiego rodzaju rusztowania są dostępne na rynku i jakie mają zastosowanie?

Rusztowania budowlane to konstrukcje wznoszone tymczasowo, umożliwiające pracę na wysokości.  Stosowane są w pracach budowlanych, instalacyjnych, wykończeniowych, konserwatorskich i porządkowych. Muszą zapewnić bezpieczeństwo osób, które na nich przebywają. Jednocześnie korzystanie z nich wymaga odpowiedniej wiedzy, przestrzegania przepisów i zasad BHP. Rusztowania wykorzystywane są zarówno do pracy na zewnątrz jak i w środku budynków. Dzielą się one  na przejezdne, fasadowe, systemowe, ramowe oraz elewacyjne. Jednymi z najpopularniejszych są rusztowania systemowe, które świetnie sprawdzają się w pracy na wysokości. Ponadto są bardzo bezpieczne – chronią przed upadkiem zarówno ludzi jak i przedmioty na nich się znajdujące.

Czy rusztowania muszą mieć odbiór techniczny?

Każde rusztowanie przed oddaniem do użytkowania wymaga odbioru technicznego, co określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Jest to istotne ze względu na rodzaj i charakter pracy, jaki ma być na nim wykonany. Procedura odbioru dotyczy wykonawcy rusztowania i kierownika budowy (lub przedstawiciela ekipy budowlanej). Podczas odbioru technicznego dokonuje się szczegółowego przeglądu rusztowania z uwzględnieniem wszystkich jego elementów  oraz zgodności z instrukcją montażu.