Główne zasady bezpiecznego montażu rusztowań

Rusztowania ustawiane są bezpośrednio obok istniejących już lub wznoszonych obiektów i wymagają skrupulatnego uwzględniania istniejącej wokół nich infrastruktury. Bardzo ważne jest również wcześniejsze określenie zakresu podejmowanych działań w celu wyeliminowania ewentualnych kolizji rusztowania z innymi pracami lub problemów wynikających z niedostosowania systemu rusztowania do bieżących potrzeb.

Czynniki wpływające na bezpieczeństwo rusztowania

Nadrzędną rolą rusztowań budowlanych jest umożliwienie pracownikom wykonania prac na wysokościach, przy czym równie ważne przy tym jest zapewnienie bezpieczeństwa podczas realizacji działań. Niestety bardzo często, głównie ze względu na tymczasowość tej konstrukcji, traktowane są drugorzędnie i nie przywiązuje się dużej wagi do precyzyjnie wykonanego montażu. Takie podejście skutkuje tym, że konstrukcja rusztowania, zamiast zapewniać bezpieczeństwo, staje się źródłem poważnych awarii, przestojów w pracy, a także wypadkom, których skutkiem są obrażenia ciała, a nawet utrata życia.

Aby zredukować ryzyko błędów podczas tworzenia konstrukcji rusztowania, należy przede wszystkim spełnić dwa podstawowe wymogi:

  • montaż rusztowania powierzyć fachowcom, którzy dysponują odpowiednią wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem;
  • postępować zgodnie z aktami prawnymi (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych).

Dodatkowo każda konstrukcja wymaga indywidualnego podejścia, gdyż nie zawsze okoliczności na placu budowy są jednoznacznie opisane w aktach prawnych. W takich przypadkach niezbędne jest zdroworozsądkowe podejście osób odpowiedzialnych za montaż rusztowania, a także ich doświadczenie oraz umiejętności.

Przed rozpoczęciem prac związanych z montażem rusztowania należy wziąć pod uwagę warunki gruntowe panujące na danym terenie. Podłoże musi być odpowiednio ustabilizowane i wyprofilowane. W przypadku niektórych konstrukcji niezbędne jest również kotwienie zapewniające stateczność oraz przeniesienie obciążenia wynikającego z obciążenia wiatrem.

Posted in: