Jakie są zasady bezpieczeństwa podczas pracy na rusztowaniu?

Zanim możliwe będzie rozpoczęcie pracy na rusztowaniu, musi być ono odebrane przez kierownika budowy. Zapis w dzienniku budowy zawiera dane osoby odpowiedzialnej za montaż konstrukcji, informację o jego przeznaczeniu, dopuszczalnym obciążeniu, a także terminach obowiązkowych przeglądów. Dopiero teraz możliwe jest podjęcie pracy na wysokościach, które również obwarowane jest przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa.

Jakie wymagania musi spełniać bezpieczne rusztowanie?

Konstrukcja rusztowania musi być przede wszystkim stabilna. Bezpieczny montaż rusztowań obejmuje umieszczenie kotwic w utwardzonej powierzchni gruntu bądź ściany w zależności od rodzaju rusztowania. W przypadku rusztowań jezdnych przed rozpoczęciem pracy należy upewnić się, że hamulce kół są prawidłowo zablokowane. Na wysokości powyżej metra konieczne jest zamocowanie barierek, krawężników i poprzeczek, które będą pełniły funkcję dodatkowego zabezpieczenia. Jeśli rusztowanie zamontowane jest ponad drogą lub przejściem dla pieszych, musi być wyposażone w siatkę ochronną.

Co oznacza bezpieczna praca?

Pracownicy na rusztowaniach powinni zachowywać szczególną ostrożność. Praca w warunkach grożących upadkiem wymaga przypięcia się do elementów konstrukcji za pomocą linki bezpieczeństwa. Zabronione jest korzystanie z rusztowania, gdy prędkość wiatru przekracza 10 m/s, a także gdy występuje mgła bądź gołoledź. Absolutnie niedozwolone jest zrzucanie jakichkolwiek przedmiotów z góry. Może się jednak zdarzyć, że pracownikowi coś wypadnie przez przypadek – z tego względu zarówno na rusztowaniu, jak i w jego okolicy trzeba mieć na głowie kask. Nie należy przesuwać rusztowania, które jest wyższe niż 7 metrów, podwyższać za pomocą dodatkowych drabin lub schodków, ani montować go w pobliżu przewodów wysokiego napięcia.