Klasyfikacja rusztowań ze względu na rodzaj konstrukcji

Jednym z typów klasyfikacji rusztowań jest podział ze względu na rodzaj ich konstrukcji. Dotyczy on sposobu konstrukcji rusztowania oraz tego, na jakim rozwiązaniu się ono opiera.

Rusztowania ramowe to rusztowania podpierane konstrukcjami ramowymi płaskimi. Wykorzystanie systemu zapadkowego pozwala zarówno na szybki montaż, jak i demontaż konstrukcji.

W wypadku rusztowań stojakowych podporami są pojedyncze słupy. Ze względu na swoją charakterystykę, ten typ rusztowań jest łatwy do przenoszenia i rozstawiania również we wnętrzach budynków (stojaki można składać).

Ekipy wykonujące prace przy instalacjach elektrycznych najczęściej stosują rusztowania kozłowe. Składają się one z pomostu osadzonego na podporach przestrzennych. Ten typ rusztowania pozwala na dwupoziomowe ustawienie podestów roboczych.

Typem rusztowań kotwionych i mocowanych od wewnątrz budynku są rusztowania wspornikowe. Taki sposób wykonania mocowań zapewnia bardzo dużą stabilność i usztywnienie rusztowania.

Poza wymienionymi powyżej typami rusztowań istnieją również inne, oparte na jednym lub kilku innych typach rusztowań. Nazywane są rusztowaniami specjalnymi. W wypadku gdy obiekt budowlany posiada skomplikowaną budowę lub znajduje się w niedostępnym miejscu jedynie takie rozwiązanie pozwala w pełne dostosowanie rusztowania do charakterystyki prowadzonych prac.

Rusztowania, które są w stanie być przestawiane w poziomie bez konieczności ich demontowania nazywamy rusztowaniami jezdnymi.