Montaż rusztowań budowlanych – krok po kroku

Praca na wysokości wymaga przestrzegania szeregu zasad dotyczących bezpieczeństwa. Trzeba jednak wiedzieć, że do przepisów należy się stosować na długo przed rozpoczęciem właściwych działań na rusztowaniu. Jego montaż także jest bowiem regulowany przez prawo, choć to nie groźba mandatu powinna motywować do prawidłowej instalacji konstrukcji, a konieczność zagwarantowania bezpieczeństwa pracowników podczas wykonywania obowiązków.

Kto może montować rusztowanie?

Według obowiązujących przepisów instalacja rusztowania może być wykonywana wyłącznie przez osoby, które ukończyły 18 rok życia, są dopuszczone przez lekarza do prac na wysokości i posiadają uprawnienia do montażu rusztowań – wydane po przebyciu odpowiedniego szkolenia. Ponadto monter musi być trzeźwy, wypoczęty oraz wyposażony w odzież roboczą i właściwy sprzęt (linki, szelki).

Montaż rusztowania – od czego zacząć?

Przed przystąpieniem do montażu konstrukcji należy sprawdzić, czy wszystkie jej elementy są zgodne z dokumentacją techniczną. Strefa, w której będą prowadzone prace na wysokości, powinna zostać wydzielona, a także oznaczona tablicami „UWAGA! PRACE NA WYSOKOŚCI” w odległości nie mniejszej niż 6 m od budowy. Trzeba też przygotować podłoże – wyrównać, oczyścić i zapewnić odpływ wód opadowych. Grunt należy także wzmocnić drewnianymi podkładami.

Wszystkie elementy należy montować w oparciu o dokumentację techniczno-ruchową danego rusztowania. Ramy powinny być umocowane na podstawkach i połączone poręczą, a następnie ustabilizowane ukośną belką. Podczas instalacji podstawy rusztowania warto mieć pod ręką poziomicę, by uniknąć późniejszego zsuwania się przedmiotów z konstrukcji. Rusztowanie bezwzględnie należy zabezpieczyć poręczami czołowymi oraz krawężnikami, jak również odpowiednio zakotwić w elewacji.