Montaż rusztowania a bliskość linii energetycznej

Montaż rusztowań bywa niekiedy problematyczny. Czasami rusztowanie trzeba postawić na trudnym gruncie, a innym razem przeszkodą są pobliskie linie energetyczne, które mogą zagrozić bezpieczeństwu pracowników budowy. Od wielu lat montaż i demontaż rusztowań regulowane są wieloma przepisami prawa, co ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa nie tylko ekipom budowlanym, ale także osobom postronnym. Na co firmy budowalne muszą zwracać uwagę, gdy w pobliżu rusztowania znajdują się linie energetyczne?

Strefa niebezpieczna

Wyznaczenie strefy niebezpiecznej jest absolutnie konieczne, gdy montuje się rusztowania w pobliżu napowietrznych linii energetycznych. To odległość minimalna od skrajnych kołyszących się przewodów do rusztowania i najdalej wysuniętego końca przenoszonych elementów w czasie montażu i demontażu rusztowania. Nie może ona być mniejsza niż:

– 3,0 m dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1kV

– 5,0 m dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1kV, lecz nieprzekraczającym 15kV

– 10,0 m dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15kV, lecz nieprzekraczającym 30kV

– 15,0 m dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30kV, lecz nieprzekraczającym 110kV

– 30,0 m dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110kV.

Dlaczego przestrzeganie przepisów jest ta ważne?

 

Prowadząc prace w pobliżu napowietrznych linii energetycznych ekipy musza wziąć pod uwagę wiele scenariuszy tego, co może się stać. Jeśli nie zostaną zachowane odpowiednie odległości, linia może spowodować ogromną tragedię. Linię bowiem może niechcący zahaczyć maszyna budowlana, lub narzędzie upuszczone przez jednego z pracowników. Czasami linia może uszkodzić się na wskutek czynników atmosferycznych, np. podczas dużego wiatru. Należy wziąć pod uwagę także niebezpieczeństwo płynące z uszkodzenia izolacji linii lub przeskoku napięcia na ludzi lub pobliskie przewodzące prąd elementy maszyn. Jeśli prace muszą być wykonywane blisko linii energetycznej, należy uzgodnić bezpieczne warunki pracy z jej użytkownikiem.