Nieprawidłowa eksploatacja rusztowania. Najczęściej popełniane błędy

Prawidłowe użytkowanie rusztowań to klucz do tego, aby ich eksploatacja była bezpieczna oraz pozwalała na sprawne wykonywanie konkretnych prac. Jakie błędy są najczęściej popełniane w tym zakresie? Zachęcamy do lektury oraz poznania szczegółowych informacji w tym zakresie.

Nieprawidłowe obciążenie rusztowania

Kluczowe jest przede wszystkim to, aby przed rozpoczęciem użytkowania takiej konstrukcji zapoznać się z jej maksymalnym, dopuszczalnym obciążeniem. Aby to zrobić, konieczne jest zsumowanie ciężaru sprzętu, materiałów oraz osób korzystających z rusztowania na jego pojedynczym polu i następnie porównać z ciężarem dopuszczalnym. Koniecznie należy mieć też na uwadze sumowanie obciążeń.

Samodzielna przebudowa rusztowania

W zakres nieprawidłowej eksploatacji wchodzi też samodzielna przebudowa. Należy pamiętać, że takich czynności mogą podejmować się tylko i wyłącznie monterzy posiadający dedykowane uprawienia w tym kierunku. Nie należy też samodzielnie usuwać kotew i stężeń, a także balustrad. Może to bowiem grozić załamaniem się konstrukcji i tym samym zagrożeniem dla życia i zdrowia pracowników. Aby tego uniknąć, warto skorzystać z takiej usługi jak montaż rusztowań, która jest idealnie dopasowana do potrzeb wykonawców.

Przesuwanie konstrukcji, gdy są na niej ludzie

Bardzo niebezpieczną sytuacją jest też przesuwanie rusztowania, gdy są na nim ludzie i dotyczy to zwłaszcza rusztowań przejezdnych. Taka czynność powinna mieć miejsce tylko na odpowiednio przygotowanym podłożu, czyli wyrównanym, utwardzonym oraz odwodnionym. Tylko w takiej sytuacji czynność jest w pełni bezpieczna i nie ma ryzyka, że również samo rusztowanie ulegnie uszkodzeniu.

Nieprawidłowa eksploatacja rusztowania to bardzo niebezpieczna sytuacja, która może skutkować zagrożeniem dla życia i zdrowia pracowników oraz osób postronnych. Dlatego tak ważne jest to, aby tego typu czynności wykonywać w prawidłowy sposób, zgodnie z zasadami BHP oraz innymi, wskazanymi powyżej. Usługę montażu, wynajmu i sprzedaży rusztowań oferujemy również w naszej firmie.