Normy i przepisy dotyczące rusztowań

Praca na rusztowaniach wiąże się z dużym ryzykiem. Z tego powodu produkcja, montaż oraz eksploatacja tego typu konstrukcji jest regulowana prawnie. Przestrzeganie przepisów jest nie tylko postępowaniem zgodnym z prawem, ale przede wszystkim sposobem na to, by zminimalizować liczbę wypadków przy pracy, a tym samym wyeliminować błędy, które mogą kosztować ludzkie życie. Jakie regulacje odnoszą się do rusztowań i na jakie zasady bezpieczeństwa wskazują?

Rusztowania w świetle przepisów prawnych

Za najważniejszy przepis dotyczący rusztowań uznaje się Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. To właśnie w tej regulacji znaleźć można wytyczne dotyczące konstrukcji i eksploatacji rusztowań. Kwestie bezpiecznego użytkowania rusztowań poruszają również liczne normy, w tym m.in.:

  • norma PN-EN 12810 – „Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych”,
  • norma PN-EN 12811 – „Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy”,
  • norma PN-M 47900 – „Rusztowania stojące metalowe robocze”,
  • norma PN-EN 1004 – „Ruchome rusztowania robocze wykonane z prefabrykowanych elementów konstrukcyjnych”.

Przykładowe zasady bezpiecznej eksploatacji rusztowań

Powyższe regulacje odnoszą się m.in. do montażu rusztowań wyłącznie przez wykwalifikowane osoby, co przy wynajmie rusztowań we Wrocławiu zapewnia nasza firma Euro Rusztowania. Regulują również kwestie odbioru rusztowań przez kierowników budowy, którzy dopuszczają je do eksploatacji. Ponadto określają wytyczne dotyczące warunków rozstawienia konstrukcji, wskazując na konieczność montażu na utwardzonym i odpowiednio wyprofilowanym podłożu. Oprócz tego definiują zakres korzystania z rusztowań w określonych warunkach atmosferycznych.