Praca na rusztowaniach a ochrona osób postronnych

Planując montaż rusztowania, należy wziąć pod uwagę kwestie bezpieczeństwa pracowników oraz samej konstrukcji, ale również osób postronnych, które mogą znaleźć się (często przypadkowo) w zakresie oddziaływania prac na wysokościach.

O ile o konieczności przestrzegania określonych zasad i stosowania środków ochrony indywidualnej doskonale zdają sobie zarówno monterzy, jak i użytkownicy rusztowań, o tyle osoby postronne często nie zdają sobie sprawy z ryzyka przebywania w obszarze realizowanych działań. I właśnie przez to bardzo często stają się poszkodowanymi. Dlatego już na etapie planowania budowy rusztowania należy zaplanować wdrożenie stosownych środków zapewniających odpowiedni poziom ochrony również dla osób postronnych.

Wyznaczenie stref realizowanych prac na wysokościach

Rusztowania bardzo często montowane są w miejscach, które znajdują się w pobliżu obiektów budowlanych czy na terenie przebywania ludzi. Dlatego przed rozpoczęciem prac montażowych należy wyznaczyć strefę niebezpieczną, a więc obszar, w którym może występować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi. Dotyczy to przede wszystkim zagrożenia wynikającego z możliwości spadania z wysokości przedmiotów. Najczęściej taka strefa niebezpieczna jest wyznaczona balustradami o wysokości 1,1 m lub ogrodzeniem o wysokości 1,5 m.

W sytuacji, gdy rusztowanie ma być posadowione na powierzchni dróg, ulic, chodników dla pieszych i innych często uczęszczanych miejsc niezbędne jest uzyskanie zgody właściwych organów nadzorujących te ciągi. Następnie należy zastosować się do wymaganych przez nich środków bezpieczeństwa.

Ochrona osób postronnych podczas użytkowania rusztowań

Również podczas użytkowania rusztowań należy mieć na uwadze bezpieczeństwo osób, które mogą znajdować się w obszarze realizowanych prac. Bardzo często w celu zabezpieczenia osób postronnych przez spadaniem przedmiotów jest wyznaczenie pracownika, który na bieżąco kieruje ruchem pieszych, informując o konieczności ominięcia strefy niebezpiecznej. Pracownik kierujący ruchem często nadzoruje również wejścia do budynków. W przypadku wejścia lub wyjścia do obiektu osoby postronnej, taki pracownik powinien poinformować użytkowników rusztowania o konieczności chwilowego wstrzymania prac na wysokościach.

Bardzo często wykorzystywanym zabezpieczeniem przed spadaniem przedmiotów z rusztowań bezpośrednio zlokalizowanych przy drogach, ulicach, przejściach itp. są siatki ochronne i daszki ochronne.

Posted in: