Prace poprzedzające montaż rusztowania

Jak już wielokrotnie podkreślaliśmy, profesjonalny montaż rusztowania jest kluczowy dla bezpieczeństwa robót na nim. Zanim jednak w ogóle rozpocznie się montaż, ekipę czeka seria zadań, które musi wykonać. Co należy do najpopularniejszych prac poprzedzających montaż rusztowania?

Przed montażem

Przede wszystkim ekipa musi wziąć pod uwagę dwie kwestie. Jedną z nich jest to, że rusztowanie może być używane w I strefie obciążenia wiatrem wg PN-77/B-02011. Jeśli chodzi o pojedyncze zamocowanie, to jego składowa pozioma nie może być mniejsza niż 2,5 kN. Istotną kwestią są też punkty kotwiące, które muszą być w stanie przenosić obciążenia poziome równoległe do fasady budynku. Drugą kwestią jest to, że wszystkie elementy rusztowania muszą być dokładnie sprawdzone pod kątem stanu technicznego. Żadna część, która nie gwarantuje bezpieczeństwa danego rusztowania podczas jego montażu czy użytkowania, nie może być użyta. Zanim ekipa zabierze się za montaż musi również zaplanować jego technologię. W to wlicza się  m.in. ocena wymagań w zakresie nośności podłoża i posadowienia rusztowania czy długości jednego pola. W dalszym ciągu planuje się liczbę ciągów komunikacyjnych, metody transportu kolejnych elementów rusztowania na wyższe kondygnacje i przede wszystkim – odległość rusztowania od ściany. Jeśli ma być większa niż 0,2 m, należy również zaplanować poręcze od strony fasady.

Pomoc profesjonalistów

Przy bardziej skomplikowanych pracach, nawet firmy posiadające swoje rusztowania, zlecają ich montaż wyspecjalizowanym firmom oferującym wynajem rusztowań. Fachowcy doskonale znają przepisy  dotyczące montażu i demontażu. Podczas współpracy z profesjonalna firmą, w razie potrzeby można wynająć brakujące elementy rusztowania lub zupełnie nowy typ, który będzie lepiej odpowiadał naszym potrzebom.

Posted in: