Rusztowania a urządzenia piorunochronne

Montaż rusztowań jest obwarowany wieloma przepisami prawnymi. Osoby spoza branży nie zdają sobie jednak sprawy z tego, że profesjonalne rusztowania muszą być wyposażone między innymi w urządzenia piorunochronne. Dzięki nim praca na wysokości jest bezpieczniejsza, a chwilowe zawirowania pogodowe nie zagrażają zdrowiu i życiu budowlańców. Co trzeba wiedzieć o montażu urządzeń piorunochronnych na rusztowaniach?

Dostęp do istniejącej instalacji piorunochronnej

Jeśli budowla, przy której stawiane jest rusztowanie ma swoją instalację piorunochronną, sytuacja jest dość prosta. W tym wypadku nie trzeba wykonywać oddzielnego urządzenia piorunochronnego na rusztowaniu, łatwiej jest połączyć rusztowanie z już istniejącą instalacją, przy pomocy zwodów pionowych. Zwody pionowe w rusztowaniu to odcinki rur mające co najmniej 4m. Są one połączone wierzchołkami z ramami zewnętrznego rzędu przy pomocy złączy wzdłużnych. Końce rur, której znajdują się na górze, specjalnie spłaszcza się. Bardzo ważne jest to, by odległość między zwodami pionowymi nie przekraczała 12m. Powinny one być połączone z uziemieniem za pomocą przewodu odprowadzającego, zrobionego z użyciem cynku lub miedzi, mającego odpowiednie parametry. Dokładne wymagania określają przepisy o ochronie budowli od wyładowań atmosferycznych.

Rusztowania pod dachem

Jeśli chodzi o rusztowania stawiane pod dachem, wewnątrz już istniejących budowli, przepisy prawa nie nakładają obowiązku instalacji urządzeń piorunochronnych. Jeśli rusztowanie jest zrobione z rur stalowych, powinno być uziemione, tak jak te używane na zewnątrz. Uziomy mogą być oddalone od siebie maksymalnie co 12m. Odporność uziemienia mierzona przy pomocy prądu przemiennego o częstotliwości 50Hz nie może przekraczać 10V. Wymagania te wynikają z przepisów o uziemieniach i zerowaniach w urządzeniach elektrycznych. Dopilnowanie poprawnego montażu rusztowania może zaważyć na bezpieczeństwie wielu ludzi. Nie warto więc ignorować powagi tego zadania.