Rusztowania a wypadki na budowach

Statystyki dotyczące wypadków na placach budów a związane z użytkowaniem rusztowań wskazują, że najwięcej wypadków (około połowa) zdarza się podczas eksploatacji i wykonywania prac na rusztowaniach, zaś drugie miejsce zajmują wypadki powiązane z niewłaściwym montażem konstrukcji rusztowania (blisko 30%). Dzieje się tak dlatego, że rusztowanie jest konstrukcją tymczasową, przez co wiele osób traktuje pobłażliwie sposób ich montażu i eksploatacji. Zdarzają się przypadki, gdy części rusztowań potrzebne do zabezpieczenia pracujących tam ludzi są demontowane, gdyż przeszkadzają w wykonywaniu prac budowlanych, zdarza się również zawieszanie na rusztowaniach reklam i zasłanianie ich, co może zmienić właściwości nośne i statyczne konstrukcji rusztowania (działanie wiatru może spowodować wyrwanie kotew i zawalenie się konstrukcji, stąd przy zasłonięciu budynku konieczne jest podwojenie liczby kotew). Choć w Polsce od 2001 roku wprowadzono obowiązek posiadania uprawnień dla montera rusztowań, a do obowiązków kierownika budowy należy m.in. sprawdzenie poprawności montażu rusztowania, to w praktyce, w przypadku kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, często okazuje się, że rusztowania przed dopuszczeniem do użytkowania nie sprawdził nikt. Jak sobie poradzić z takim problemem, aby na placu budowy nie doszło do groźnego wypadku?

Montaż rusztowań – zalety

Najlepszym rozwiązaniem jest wynajęcie firmy montującej rusztowania. Dysponuje ona niezbędnym wyposażeniem do bezpiecznego transportu konstrukcji, do tego kompetentnym personelem o potwierdzonych kwalifikacjach (posiadającym uprawnienia montażysty), co daje gwarancję montażu i demontażu rusztowania w sposób bezpieczny, tak dla pracowników budowlanych, jak i osób postronnych, przebywających w pobliżu (przechodnie). Firma montująca rusztowania daje gwarancję, że rusztowania zostaną prawidłowo posadowione, zakotwione, właściwie zostaną założone stężenia i ciągi komunikacyjne, wszystko w zgodzie z obowiązującymi normami. Wynajem firmy oferującej montaż rusztowań to także zaleta skrócenia czasu oczekiwania na montaż i demontaż konstrukcji, gdyż doświadczeni monterzy wykonują swa pracę szybko i sprawnie. Dostosują również określony typ rusztowań do wymogów inwestycji.

Posted in: