Zalety różnych rodzajów rusztowań w Polsce

W pracach budowlanych, w których niemożliwe jest zastosowane rusztowań modułowych lub ramowych, zastosowanie znajdą aluminiowe rusztowania przejezdne. To konstrukcje przydatne szczególnie w pracach monterskich, konserwatorskich, remontowych i innych lekkich prac budowlano-instalatorskich, na zewnątrz i wewnątrz budynków. Lekka, lecz wytrzymała konstrukcja i jej mobilność predestynuje aluminiowe rusztowania przejezdne do większego jednak wykorzystania wewnątrz pomieszczeń, pozwalają uniknąć zniszczeń mogących powstać przy instalacji innych typów rusztowań. Mają budowę wieżową, złożoną z ukośnych i poziomych stężeń oraz podestów z barierami ochronnymi. Zestaw jezdny montuje się na belce lub ramie dolnej. Sięgają do wysokości 14 m. Materiał konstrukcyjny pozwala na użytkowanie w zmiennych, często trudnych warunkach atmosferycznych (duża wilgotność), zaś jego charakter pozwala na duże obciążenie masą całości rusztowania przy jednoczesnej niewielkiej masie własnej.

Rusztowania aluminiowe: zalety

Do zalet rusztowań aluminiowych jezdnych należy zaliczyć przede wszystkim ich mobilność oraz łatwość montażu, demontażu, transportu i przechowywania. Cechy te powodują, że rusztowania aluminiowe jezdne często są wybierane jako rusztowania na wynajem. Rusztowania tego typu są proste w użytkowaniu, lekkie wagowo, użyteczne zwłaszcza tam, gdzie ze względu na brak przestrzeni niemożliwe jest zastosowanie innych rozwiązań, na przykład przy pracach budowlanych na elewacjach budynków jednorodzinnych. Są to konstrukcje stabilne, koła są blokowane i istnieje możliwość dodatkowego wzmocnienia całości rusztowania podporami odciążającymi główną część rusztowania. Niektórzy użytkownicy jako wadę postrzegają trudność w rozbudowaniu takiego rusztowania na długość, problem ten jednak jest niwelowany poprzez mobilność całej konstrukcji w stanie zmontowanym.