Rusztowania – przepisy kontra praktyka

Rusztowania mogą być traktowane często jako konstrukcje podrzędne o małym znaczeniu. Z tego też powodu dochodzi do zaniedbań podczas ich montażu. Niestety do ich instalacji mogą być wyznaczane osoby nieznające się na technicznych aspektach składania rusztowań, co w konsekwencji prowadzi do katastrof i niebezpiecznych sytuacji.

Niejednokrotnie zdarza się, że rusztowanie musi być dostosowane do indywidualnych parametrów budynku i podłoża. Przepisy mogą być nie do końca jasne. Nie wszystkie sytuacje da się przewidzieć i zunifikować. Wznoszenie konstrukcji należy dobrze przemyśleć, ponieważ nawet niewielkie zmiany w mocowaniach czy na granicy punktów krytycznych, mogą skutkować nieprawidłowym przenoszeniem naprężeń i zmniejszeniem nośności. Aby nie dopuścić do katastrofy budowlanej, rusztowanie powinno być wzniesione zgodnie z instrukcją postępowania i w świetle przepisów prawa.

Najczęstsze błędy podczas instalacji rusztowań

Najczęstszym błędem jest nieprawidłowe zastosowanie podkładu w stosunku do nośności gruntu. Badania gruntu są często całkowicie pomijane, a rusztowania ustawia się na cegłach lub płytach z wieloma punktami podparcia. Do takich sytuacji najczęściej dochodzi na małych budowach, gdzie nadzór budowlany nie jest prowadzony z należytą starannością. Zgodnie z przepisami prawa rusztowanie powinno być ustawione na pojedynczym podkładzie.

Kolejnym błędem są nieprawidłowo zainstalowane kotwy. Architekt dostosowując rusztowanie elewacyjne do wymagań danego budynku, wyznacza miejsca zakotwiczenia, ich ilość i charakter. Często nie jest to łatwe ze względu na nowoczesny charakter budynków i dużą ilość elementów szklanych. Nie stosowanie się do tego typu zaleceń może skutkować odpadnięciem i zniszczeniem całkowitym konstrukcji.

Podczas montażu rusztowań konieczne jest podejście zdroworozsądkowe. Zaniedbania wynikają z niekompetencji i braku przeszkolenia pracowników. Rusztowania mają na celu zabezpieczenie siłę roboczą podczas pracy na wysokościach. Niestety nieprawidłowa instalacja skutkuje awariami, wypadkami i opóźnieniami w pracy.

Posted in: