Uprawnienia do montażu rusztowań

W dzisiejszym budownictwie montaż rusztowań to podstawowa forma zabezpieczenia życia i zdrowia pracowników i przechodniów podczas przeprowadzania prac wysokościowych. Dlatego tak ważne jest, aby montaż odbył się zgodnie z wszelkimi normami bezpieczeństwa i był przeprowadzany przez wykwalifikowane osoby, które posiadające odpowiednie certyfikaty.

Weryfikacją wiedzy i umiejętności oraz wydawaniem uprawnień zajmuje się każdorazowo komisja podlegająca pod Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. Wpis do posiadanej książeczki operatora oraz odpowiednie świadectwo można uzyskać jedynie po zdaniu egzaminu przed komisją.

Dodatkowo, nawet wykwalifikowany monter rusztowań zobowiązany jest do przestrzegania ogólnych przepisów bezpieczeństwa przy pracy na wysokościach, w tym przepisów o sprzęcie chroniącym przed upadkiem. Wymagane są one na podstawie § 120 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401).

Jak więc widzimy, warunki montażu są bardzo restrykcyjne, aby zapewnić pełne bezpieczeństwo oraz spokój zarówno pracownikom, jak i inwestorom oraz firmom zajmującym się wynajmem rusztowań.

Posted in: