Wymagania ogólne użytkowania rusztowań

Niezależnie od tego, jaki typ rusztowania stawiamy, czy to rusztowania elewacyjne czy przejezdne, istnieją pewne ogólne schematy działań, mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa ich stosowania. Przede wszystkim, do stawiania rusztowań uprawnione są tylko osoby z odpowiednimi, popartymi dokumentami, kwalifikacjami. Samo rozstawianie powinno się odbyć zgodnie z instrukcją producenta lub indywidualnym projektem. Natomiast rozstawianie rusztowań systemowych musi się odbywać zgodnie z dokumentacją projektową, po wcześniejszym zbadaniu przez producenta norm uwzględnionych w przepisach bezpieczeństwa.

Odbioru rusztowania może dokonać tylko kierownik budowy lub uprawniona osoba. Sam odbiór należy odnotować w dzienniku budowy (z podaniem takich informacji, jak między innymi przeznaczenie, maksymalne dopuszczalne obciążenie, wykonawca czy terminy przeglądów okresowych), a na samym rusztowaniu umieścić tabliczkę z informacjami o dopuszczalnym obciążeniu konstrukcji oraz jej wykonawcy.

Niezależnie, czy firmy decydują się na zakup czy wynajem rusztowań, należy ściśle przestrzegać wszelkich zasad bezpieczeństwa.