Zabezpieczenie miejsca montażu rusztowania

Montaż i demontaż profesjonalnego rusztowania obwarowany jest szeregiem przepisów prawa. Rusztowanie powinno być bezpieczne nie tylko dla pracujących na nim budowlańców, ale również dla otoczenia. Dlatego też musi ono być wyposażone w różnego rodzaju odboje, światła i mieć dedykowane ogrodzenie.

Ogrodzenie

Miejsce, w którym montuje się lub demontuje rusztowanie, musi być oddzielone specjalnie do tego celu dedykowanym ogrodzeniem. Ogrodzenie terenu, na którym montuje się rusztowanie powinno mieć minimum 1,50m wysokości. Dodatkowo, powinno ono znajdować się w 1/10 wysokości, z której mogą spaść przedmioty lub materiały budowlane, licząc od skraju rusztowania. Minimalna odległość to 6m. Firmy, które decydują się na wynajem rusztowania, muszą też znaleźć wynajem ogrodzeń budowlanych. Zazwyczaj najlepsze firmy oferujące rusztowania mają również ogrodzenia w swojej ofercie. Wynajmując rusztowanie można też zlecić jego montaż, w związku z czym odpowiednie oznakowanie terenu montażu spada na barki firmy dostarczającej rusztowanie.

Inne oznakowania

Przy montażu rusztowania niezbędne są także odboje. Powinny one znaleźć się na ramach, które znajdują się przy bramach, przejazdach i prześwitach. Odboje nie mogą być związane z konstrukcją rusztowania. Teren montażu (lub demontażu) rusztowania mu być również oznakowany specjalnymi tablicami ostrzegawczymi. Powinny one znajdować się w widocznych miejscach, maksymalnie 2,5m od ziemi. Informacja na tablicach musi być wyraźna i czytelna. Powinna być widoczna z co najmniej 10m. Dodatkowo przepisy prawa wymagają wyraźnego oznakowania rusztowania, które blokuje przejazd. Informacja o blokadzie powinna znaleźć się na czerwonej tarczy umieszczonej na barierze. Ponadto musi być ona wyposażona w czerwone światło, które będzie sygnalizowało blokadę w nocy. Doświadczone ekipy montażowe doskonale wiedzą, jakie wymagania stawia prawo przy montażu i demontażu rusztowana, potrafią wiec perfekcyjnie zabezpieczyć cały teren.