Zasady bezpiecznej pracy na rusztowaniach cz.2

Kiedy pracodawca odpowiednio przygotuje pomosty oraz balustrady na rusztowaniach, musi jeszcze spełnić inne wymogi przepisów BHP, które dbają o zapewnienie bezpiecznej pracy na wysokości.


Pracodawca musi zapewnić bezpośredni nadzór nad pracami szczególnie niebezpiecznymi prowadzonymi na wysokości oraz odpowiednie środki bezpieczeństwa. Ważny jest także instruktaż udzielony pracownikom, z którego będzie jasno wynikać podział pracy, kolejność wykonywania zadań, a także wymagania BHP przy różnych czynnościach.


Ogólne zasady bezpieczeństwa pracy na wysokości:


• Wszystkie otwory w stropach, gdzie prowadzone są roboty, a także te, do których możliwy jest dostęp ludzi, trzeba odpowiednio zabezpieczyć (albo zagrodzić balustradą), aby uniemożliwić wpadnięcie do nich.


• Balustradą należy też zabezpieczyć wszystkie otwory w ścianach zewnętrznych budowli, których dolna krawędź znajduje się poniżej 1,1 m od poziomu stropu lub pomostu.


• Wszelkie otwory (drzwi, balkony, okna, szyby dźwigów) musza być zabezpieczone balustradami.


Praca na rusztowaniach


Praca na rusztowaniach, klamrach i podestach musi być solidnie zabezpieczona. Wszystkie konstrukcje rusztowań muszą być dostosowane do przewidywanego obciążenia, pomosty muszą być odpowiedniej wielkości, aby pomieścić pracowników wraz z narzędziami, a ich podłoga powinna być równa i pozioma.


Jeśli pracownicy pracują na rusztowaniach znajdujących się wyżej niż 2 m od poziomu gruntu, to trzeba im zapewnić bezpieczeństwo przy komunikacji pionowej oraz dojściach do stanowisk pracy. Całe rusztowanie musi być stabilne i wytrzymałe, a przed pierwszym użyciem należy dokonać jego odbioru przez nadzór techniczny, który sprawdzi czy dane rusztowanie jest odpowiednio posadowione, prawidłowo zamontowane i czy wszystkie pomosty i zabezpieczenia są wykonane profesjonalnie.


Kto może montować rusztowanie?


Mogą to robić tylko i wyłącznie osoby, które posiadają odpowiednie uprawnienia do montażu oraz demontażu takich konstrukcji. Pracownicy montujący rusztowanie oraz osoba nadzorująca całe przedsięwzięcie muszą mieć plan montażu z precyzyjnymi instrukcjami.

Posted in: