Prawidłowy demontaż rusztowania

Przy demontażu, podobnie jak przy montażu rusztowania obowiązują określone zasady regulowane przepisami prawa. Jest to czynność wymagająca zachowania zasad bezpieczeństwa w takim samym stopniu jak każda inna praca budowlana. Warto zapoznać się z wymaganiami wobec pracowników i wykonawcy podczas demontażu rusztowań budowlanych.

Kto może zajmować się demontażem rusztowań

Podobnie jak w wypadku samej pracy na rusztowaniach, osoba która przeprowadza jego demontaż musi być pełnoletnia oraz posiadać niezbędne uprawnienia w zakresie prac na wysokości i obsługi rusztowań oraz potwierdzone badania świadczące o dobrym stanie zdrowia. Powinna również posiadać profesjonalną odzież roboczą  oraz sprzęt zabezpieczający (jak na przykład szelki bezpieczeństwa) również posiadające atest. Nie należy chyba przypominać, że osoba taka kategorycznie nie może być pod wpływem alkoholu ani żadnych innych środków odurzających.

Odpowiednie warunki do demontażu rusztowania

Według zasad Bezpieczeństwa i Higieny Pracy demontaż rusztowania  musi być przeprowadzany w określonych warunkach pogodowych. Zabronione jest przeprowadzanie demontażu w czasie deszczu, śniegu a także podczas występowania gęstej mgły i gołoledzi. Nawet jeśli opady nie występują, zachmurzenie burzowe oraz bardzo silny wiatr również nie pozwalają na wykonywanie prac. Zabrania się również demontowania rusztowań gdy jest ciemno, chyba że zostało zapewnione odpowiedniej mocy oświetlenie zewnętrzne.

Demontaż rusztowania powinien rozpocząć się od jego najwyższych kondygnacji po czym przechodzić kolejno przez wszystkie poziomy aż do najniższego. W żadnym wypadku nie można pozwolić na żaden wyjątek który mógłby skutkować obniżeniem jego stabilności i stwarzać niebezpieczeństwo zawalenia. Przez podjęciem jakichkolwiek działań należy obowiązkowo i w określony sposób wytyczyć strefę zabezpieczoną o promieniu minimum 6 metrów oraz oznaczyć ją tabliczkami informującymi o niebezpiecznych pracach na wysokościach.  W ten sposób zabezpieczymy miejsce rozbiórki przed osobami nie proszonymi.