Jak montować rusztowania w pobliżu linii energetycznej?

Montaż rusztowań w pobliżu linii energetycznych wiąże się z ryzykiem i może być potencjalnie niebezpieczny, jeśli nie są przestrzegane odpowiednie środki bezpieczeństwa. Właśnie dlatego warto zlecić takie zadanie profesjonalistom.

Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa

Podstawą podczas montażu rusztowań jest przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. Głównym celem jest minimalizacja ryzyka porażenia prądem osób pracujących na rusztowaniach, jak również osób znajdujących się w ich pobliżu. Montaż rusztowań powinien być wykonywany tylko przez przeszkolonych i wykwalifikowanych pracowników, którzy są świadomi ryzyka wynikającego z pracy w pobliżu linii energetycznych. Do tego należy stosować odpowiednie środki ochrony indywidualnej, takie jak kaski, rękawice izolacyjne czy pasy asekuracyjne.

Ograniczenie niebezpieczeństwa

Podczas montażu rusztowań w pobliżu linii energetycznych szczególnie ważne jest ograniczenie niebezpieczeństwa. W tym celu należy utrzymać odpowiednią odległość od linii energetycznych, zazwyczaj wynosi ona co najmniej 2 metry, jednak może być większa w przypadku wysokich napięć. Dodatkowo, przed rozpoczęciem prac należy poinformować operatora sieci energetycznej o planowanym montażu rusztowań – może to pomóc w uniknięciu nieporozumień i ułatwić koordynację działań. W sytuacji, gdy zachowanie odpowiedniej odległości od linii energetycznych nie jest możliwe, należy zastosować dodatkowe środki ochrony, takie jak zasłony izolujące czy wyłączenie zasilania. 

Zastosowanie systemu modularnego

Nasza firma specjalizuje się w montażu rusztowań we Wrocławiu i okolicach, a także w rozwiązywaniu problemów związanych z pracami na wysokościach. Stosujemy system modularny, dzięki czemu jesteśmy w stanie dopasować kształt konstrukcji do danego budynku, bez względu na jego konstrukcję lub wysokość. System ten pozwala na łatwe i szybkie montowanie oraz demontaż rusztowań, co przekłada się na efektywność i oszczędność czasu. Ponadto, zastosowanie systemu modularnego sprawia, że rusztowania są stabilne i bezpieczne dla osób pracujących na nich.