Czy zakupione rusztowania zaliczamy do środków trwałych?

Rusztowanie jest narzędziem składającym się z wielu elementów. Jego pojedyncze części nie mają wartości użytkowej, dopiero złożenie ich w całość tworzy narzędzie kompletne, nadające się do użytku. Elementy rusztowań można jednak składać w różnych konfiguracjach. Powstaje pytanie, czy zakupione rusztowania można zaliczyć do środków trwałych, czy są to jednak pojedyncze przedmioty i jako takie należy je rozliczać?

Klasyfikacja Środków Trwałych za podstawową jednostkę ewidencji uznaje pojedynczy element majątku trwałego, który spełnia określone funkcje w procesach produkcji lub świadczenia usług. Najczęściej jest to pojazd lub inne maszyny. Obiekty takie jak rurociągi czy inne urządzenia składające się z części traktowane są jako obiekty zbiorcze, które stanowią wartość użytkową tylko jako kompletnie złożone. W związku z tym traktowane są jak pozostałe urządzenia i tak samo mogą być zaliczone do środków trwałych. Jeżeli wartość kompletu przekracza 3 500 zł, to można go rozliczyć przez amortyzację. Jeżeli koszt jest niższy, to istnieje możliwość wyboru między zaliczeniem wydatków do kosztów, dokonania jednorazowej amortyzacji lub dokonania odpisów amortyzacyjnych zgodnie z art. 16h – 16m ustawy o CIT. 

Spory o rozliczenie rusztowania 

Rozliczenie rusztowania wzbudza wiele kontrowersji, a nawet spory między urzędnikami.  Chociaż pojedyncze elementy są warte zwykle kilkadziesiąt złotych i nie mogą być traktowane jako pojedyncze urządzenia, to mogą być składane na różne sposoby, zatem trudno określić ich wartość po złożeniu i rozliczać je jako środki trwałe. Dodatkowym argumentem za takim podejściem jest fakt, że firmy zwykle nie sprzedają gotowych zestawów, ale właśnie poszczególne części, a montaż rusztowań odbywa się dopiero u nowego właściciela. Są to konstrukcje wielokrotnego użytku i mogą być za każdym razem złożone inaczej. Większość spornych spraw z urzędem skarbowym kończy się uznaniem rusztowania za zbiory odrębnych przedmiotów, a wydatki na zakup elementów rusztowań stanowią koszty uzyskania przychodów, które potrąca się w dacie ich poniesienia.