Nietypowy montaż rusztowań

Podczas prowadzenia prac budowlanych zdarzają się sytuacje, gdy niemożliwe jest posadowienie rusztowań na podłożu gruntowym. Dzieje się to na przykład z powodu niewielkiej nośności podłoża, przeszkód znajdujących się na jego powierzchni, konieczności dostępu do tylko wybranych fragmentów budowanego lub remontowanego elementu, niemożności właściwego zainstalowania kotew, ale też wtedy, gdy montaż rusztowań w tradycyjny sposób jest ekonomicznie nieuzasadniony (chociażby w przypadku długich i rozległych powierzchni położonych na zbyt dużej wysokości).
W opisanych przypadkach do prowadzenia prac budowlanych stosuje się rusztowania podwieszane. Mogą być one wykonane na przykład jako podwieszenie do stropu lub innej części nośnej konstrukcji poprzez przytwierdzenie do niej kołków czy rozpór, mogą też przez podwieszenie takiej konstrukcji do stojącego na stabilnym już podłożu rusztowania. Rusztowanie podwieszane musi być zmontowane w sposób zapewniający konstrukcji maksymalną stabilność (nie może się przemieszczać), stąd też ważne jest, aby konstrukcja nośna, do której są przytwierdzane nie była uszkodzona. Rusztowania te są szybkie w montażu i bezpieczne w użytkowaniu, a to dzięki możliwości łatwego dopasowania poszczególnych elementów

Podwieszanie rusztowań Plettac

Zaletą systemu rusztowań Plettac jest jego duża uniwersalność, a więc także i możliwość zastosowania go (oczywiście ze szczególnym względnieniem litery prawa i wskazówek producenta) jako rusztowań podwieszanych. Można je instalować w kilku konfiguracjach: na przykład jako rusztowania wspornikowe jedno- lub wielopomostowe, wiszące z pomostami podwieszanymi, a nawet z zastosowaniem pomostów podwieszanych na łańcuchach. Rusztowania wspornikowe posiadają pomosty zamocowane na wspornikach przytwierdzanych do powierzchni budynku lub innej konstrukcji. Mogą służyć jako pomosty robocze, rusztowanie ochronne czy zabezpieczenie przed upadkiem. Rusztowania takie można również instalować na wysuwnicach, to jest stalowych belkach wysuniętych przez otwory w elewacji na zewnątrz. Konstrukcja taka przymocowana jest do wewnętrznej konstrukcji budynku (przykładowo między stropami). Rusztowania wiszące z kolei to te, których pomosty są poniżej wsporników przytwierdzonych do budowli. Podwiesić można nawet kilka poziomów pomostów roboczych poprzez instalację ich do dźwigarów kratowych. Co oczywiste – montuje się je zaczynając od najwyższego poziomu i schodzi w dół.