Ogrodzenia przenośne. Co musisz o nich wiedzieć?

Ogrodzenia przenośne nazywane są inaczej ogrodzeniami tymczasowymi. Najczęściej wykorzystuje się je do tymczasowego ogrodzenia placu budowy. Dla przedsiębiorców z sektora budowlanego alternatywą kupna nowych konstrukcji są ogrodzenia przenośne na wynajem. Opcja wynajmu to rozwiązanie korzystne ekonomicznie i eliminujące problemy z magazynowaniem, transportem i prawidłowym montażem.

Jakie ogrodzenie tymczasowe wybrać na plac budowy?

Ogrodzenie przenośne o funkcji tymczasowego zabezpieczenia placu budowy przyjmuje postać modułów panelowych z metalowej kratownicy, instalowanych na betonowych stopach. Montaż tego typu konstrukcji jest szybki, a wykonane w ten sposób ogrodzenie ażurowe trwałe i bezpieczne. Przęsła ogrodzenia najczęściej są ocynkowane, co skutecznie zabezpiecza je przed atakiem korozyjnym. Poszczególne moduły ogrodzeń budowlanych łączone są ze sobą za pomocą wygodnych złączek. Warto zwrócić uwagę na panele typu antyclimb, uniemożliwiające osobom niepowołanym wspinanie się na ogrodzenie. Alternatywą ażurowych systemów modułowych są przęsła pełne z blachy trapezowej, pleciona siatka na słupkach drewnianych lub metalowych albo płyty OSB, które skutecznie chronią teren budowy przed wzrokiem przechodniów. 

Ogrodzenie przenośne stanowi nie tylko zabezpieczenie dla osób postronnych, ale przede wszystkim ochronę mienia, czyli sprzętu budowlanego, materiałów i narzędzi. W związku z tym szczególną uwagę należy zwrócić na jakość wykonania jego elementów oraz prawidłowy montaż. Warto w tej kwestii zaufać specjalistom i zdecydować się na wynajem ogrodzeń przenośnych. Inwestor w takim przypadku zyskuje gwarancję, że ogrodzenie będzie w dobrym stanie technicznym i zostanie prawidłowo zamontowane przez wykwalifikowanych pracowników firmy wypożyczającej.

Ogrodzenia przenośne a przepisy prawne

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, teren budowy lub robót budowlanych należy odgrodzić w celu uniemożliwienia do niego dostępu osobom niepowołanym. Stosowanie tymczasowych ogrodzeń przenośnych jest nie tylko rozwiązaniem funkcjonalnym i dobrym nawykiem, ale przede wszystkim obowiązkiem prawnym. Co więcej, regulacje prawne dokładnie precyzują, jakie warunki techniczne powinno spełnić ogrodzenie tymczasowe placu budowy. Ogrodzenie przenośne nie może stwarzać zagrożenia dla pracowników budowy i osób postronnych. Jego minimalna wysokość to 150 cm. Materiały budowlane nie mogą być składowane w mniejszej odległości od ogrodzenia niż 75 cm. Zainstalowanie odpowiedniego ogrodzenia jest również niezbędne na terenach, na których prowadzone są prace ziemne, a wykop jest głębszy niż 1 metr. W takim przypadku ogrodzenie nie może być niższe niż 110 cm. 

Pamiętajmy, że zgodnie z prawem za prawidłowe zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy odpowiada kierownik budowy. Warto również w tym miejscu zaznaczyć, że wzniesienie ogrodzenia tymczasowego nie wymaga uzyskania pozwolenia ani zgłoszenia, jeżeli jego wysokość nie przekracza 220 cm.

Posted in: