Rusztowania: niezbędna elastyczność

Plac budowy jest miejscem, w którym, ze względu na ograniczony warunkami atmosferycznymi oraz (często) budżetem czas pracy, niezbędne jest stosowanie rozwiązań elastycznych, zapewniających maksymalizację efektów przy minimalnym nakładzie. Nie inaczej dzieje się w przypadku stawiania i demontażu rusztowań. Niejednokrotnie okazuje się, że konieczne jest wybudowanie rusztowania przestrzennego, fasadowego, wykorzystania platformy roboczej, rusztowania przejezdnego czy stworzenia konstrukcji wsporczej. W takim przypadku najkorzystniejsze jest kupno lub wynajem rusztowań, które oferują szybką technikę łącznia elementów, ich wysoką funkcjonalność oraz możliwość tworzenia nietypowych konstrukcji (np. zawierających zewnętrzne klatki schodowe). Właściwości takie posiada stosowany powszechnie zagranicą oraz coraz częściej w Polsce system rusztowań Plettac. Dzięki jego rozwiązaniom technologicznym możliwe jest tworzenie konstrukcji wymagających podwieszenia (ot, choćby nad rzeką lub ciągiem komunikacyjnym), grupowanie stojaków w celu zwiększenia możliwości ich obciążenia, łączenie różnych typów rusztowań (np. ramowe z modułowymi), bezproblemowa instalacja podestów uzupełniających, stosowania ich różnych rodzajów jednocześnie, etc.

System Plettac – łączenie rozetowe

Jednym z takich elastycznych rozwiązań w systemie rusztowań Plettac jest zastosowanie rozetowego łączenia stężeń. Są one znakomite przy błyskawicznym montażu rusztowań, co sprawia, że powstająca konstrukcja stwarza mniej zagrożenia dla osób znajdujących się w pobliżu podczas jej wznoszenia. Ale bezpieczeństwo i ogromna oszczędność czasu to nie jedyne zalety rozetowego łączenia stężeń. Jak już zostało wspomniane to powyżej, system ten umożliwia tworzenie konstrukcji stojących o większej nośności poprzez zgrupowanie i połączenie kliku stojaków. Rozetowe łączenie stężeń to również zdolność nadawania konstrukcji rusztowania dowolnego niemal kształtu, odpowiadającego kształtowi ściany budynku przy idealnym spasowaniu łączonych stężeń. Rozwiązanie to okaże się szczególnie przydatne w pracach remontowych i konserwatorskich na budynkach o wyszukanych kształtach elewacji, z wykuszami, zdobieniami fasad, attykami czy ozdobnymi gzymsami.