Bezpieczeństwo pracy na rusztowaniach ruchomych

Korzystanie z rusztowania wymaga zachowania odpowiednich zasad bezpieczeństwa. Jest ich jeszcze więcej, jeśli chodzi o korzystanie z rusztowania ruchomego. Pracownicy powinni mieć na sobie środki ochrony indywidualnej. Niedopuszczalne jest między innymi przesuwanie rusztowania, jeśli są na nim ludzie.

Zasady podstawowe

Wśród wielu zasad użytkowania rusztowań ruchomych można wskazać kilka podstawowych. Przede wszystkim pracownicy zawsze muszą upewnić się, że dane rusztowanie ruchome ma zablokowane koła. Podczas prac rusztowanie koniecznie musi być zakotwione do konstrukcji, przy której prace są prowadzone. Jeśli rusztowanie nie jest przystosowane do prac na nierównym podłożu, musi być ono odpowiednio wypoziomowane. Pracownicy na rusztowaniu musza pozostać skupieni. Nie powinni oni wychylać się za bardzo poza rusztowanie, nawet na krótki czas. Dodatkowo muszą oni pamiętać o noszeniu kasku nie tylko podczas przebywania na rusztowaniu, ale także będąc w jego pobliżu. Pracownicy powinni natychmiast zgłaszać wszelkie uszkodzenia i wady rusztowania ruchomego do sprzedawcy lub firmy wynajmującej. Fachowcy doradzą, jak wymienić uszkodzone części.

Dodatkowe wskazania

Na rusztowaniu ruchomym absolutnie nie wolno zwiększać jego wysokości przy pomocy drabin czy innych przedmiotów. Na podest roboczy pracownicy powinny dostawać się od środka wieży. Nie wolno wykonywać połączeń mostowych między rusztowaniem a budynkiem. Rusztowanie wolno przemieszczać tylko na podłożach trwałych i wolnych od przeszkód, wtedy gdy nie ma wiatru. Przesuwanie rusztowania nie powinno odbywać się zbyt szybko – nie szybciej niż zwykła prędkość chodzenia. Po przesunięciu rusztowania należy zadbać o jego idealne przyleganie do podłoża, dzięki hamulcom i stabilizatorom. Raz na jakiś czas z konstrukcji powinno się usuwać zabrudzenia z materiałów budowlanych, które powstały przy użytkowaniu rusztowania. Trzeba również uważać podczas transportu i magazynowania elementów, by żaden z nich nie zdeformował się na skutek przygniecenia.

Posted in: