Definicja ogólna rusztowań

Rusztowaniem roboczym określamy konstrukcję budowlaną tymczasową, służącą do utrzymywania sprzętu, materiałów oraz osób, z której mogą być wykonywane prace na wysokościach.

Do wyżej wymienionej grupy zaliczamy rusztowania wykorzystywane do prac wysokościowych prowadzonych zarówno w budownictwie miejskim, jak i przemysłowym – rusztowania elewacyjne, jezdne, kominowe czy też rusztowania ramowe.

Definicja rusztowania została opublikowana w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.)

Osobną definicją zostały objęte tzw. rusztowania ochronne. Zostały one określone jako konstrukcje budowlane tymczasowe, służące ochronie ludzi i przedmiotów przed upadkiem podczas wykonywania prac wysokościowych. Do tej grupy zalicza się rusztowania, które nie służą do bezpośredniego wykonywania pracy, a stanowią jedynie zabezpieczenie przed upadkiem. Tego typu rusztowania to np. rusztowania stawiane równolegle z budynkiem.

Trzecią kategorią są rusztowania systemowe, które mogą spełniać zarówno funkcje rusztowań roboczych, jak i ochronnych.