Rusztowania – certyfikacja B

Rusztowania są konstrukcjami mającymi na celu ułatwienie pracy, ale przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa osobom wykonującym prace na wysokościach. Najczęściej stosowane są w branży budowlanej, w trakcie prac konserwacyjnych oraz podczas podłączania różnego rodzaju instalacji wewnętrznych i zewnętrznych. Wymusza to na producentach rusztowań ich odpowiednią konstrukcję poprzez wprowadzenie norm, które pozwolą na dopuszczenie ich do użytkowania. Jedną z takich norm jest certyfikacja „B”.

Jest to dobrowolny rodzaj certyfikacji, który wydawany jest na okres od trzech do pięciu lat. Organem wydającym jest w tym przypadku Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Ocenia on między innymi takie cechy rusztowań, jak poziom zabezpieczenia pracowników oraz sprzętu przed upadkiem, wygoda pracy oraz wytrzymałość poszczególnych elementów składowych rusztowania. Badane są również zgodność konstrukcji z przedstawioną dokumentacją oraz zastosowane urządzenia ostrzegawcze i transportowe.

Rusztowania mogą zostać zaklasyfikowane jako typowe (np. rusztowania elewacyjne lub nietypowe). W przypadku rusztowań nietypowych ich budowa musi zostać poprzedzona sporządzeniem projektu technicznego, który będzie zawierał wszelkie niezbędne obliczenia i szkice konstrukcyjne.