Jakich dokumentów wymagać od sprzedawcy przy kupnie rusztowania?

Decydując się na zakup rusztowania(niezależnie od tego, czy mówimy o rusztowaniach fasadowych, jezdnych czy jakichkolwiek innych) należy pamiętać, że ich użytkowanie obwarowane jest normami bezpieczeństwa. Dostarczenie nam wszelkich niezbędnych dokumentów jest obowiązkiem sprzedawcy. Dokonując zakupu powinniśmy zatem otrzymać:

  1. Deklarację lub certyfikat zgodności z normą PN-M-47900 – jest to dokument wystawiany bezpośrednio przez producenta rusztowania. W treści dokumentu bierze on na siebie pełną odpowiedzialność za zgodność produktu z obowiązującymi aktualnie przepisami prawnymi. Certyfikat zgodności natomiast wystawiany jest w naszym kraju przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Jest to instytucja niezależna od producenta, która określa zgodność rusztowania z obowiązującymi normami i przepisami na podstawie samodzielnie przeprowadzanych badań.
  2. Dokumentację techniczno-ruchową, w skrócie DTR – jest to opis zasad montażu rusztowania i warunków, jakie powinny zostać spełnione, aby taki montaż był możliwy. Jest to swoista instrukcja obsługi produktu.

Niektórzy producenci umieszczają również na swoich wyrobach tak zwany znak B. Od 1 maja 2004 roku nie posiada on już żadnej mocy prawnej, ale jest używany przez producentów jako rekomendacja wysokiego poziomu bezpieczeństwa sprzedawanych rusztowań.

Posted in: