Korzyści ekonomiczne stosowania rusztowań ochronnych

Wśród inwestorów można się czasem spotkać z opinią, że stosowanie rusztowań ochronnych nie jest dobrym ekonomicznie rozwiązaniem, ponieważ np. rusztowania fasadowe nie są wykorzystywane przez cały czas trwania inwestycji, a koszt wynajmu trzeba ponosić przez cały jego okres. Wystarczy jednak porównać kilka czynników, aby dojść do wniosku, że jest to opinia błędna.

Generalni wykonawcy z reguły korzystają z usług więcej niż jednego podwykonawcy. Najlepszym przykładem jest tu podział prac fasadowych pomiędzy kilka specjalistycznych firm (np. osobna firma zajmuje się ścianami, a inna pracami stolarskimi). Każdy z podwykonawców wynajmuje zatem na własne potrzeby osobne rusztowanie. W takiej sytuacji koszt montażu rusztowania ponoszony jest również kilkukrotnie. Zatem wynajem  jednego rusztowania wykorzystywanego przez cały okres prac będzie de facto tańsze niż koszt utrzymania kilku rusztowań.

Wynajem rusztowań ochronnych pozwala na ochronę pracowników przez cały okres trwania inwestycji, nie tylko wpływając pozytywnie na bezpieczeństwo projektu, ale też pomagając w zminimalizowaniu  kosztów poprzez umożliwienie dostępu do rusztowania jednocześnie wszystkim podwykonawcom.

Posted in: