Dobre podłoże a stabilności rusztowania

Jednym z podstawowych wymagań, jakie musi spełniać rusztowanie, by zostało ono odebrane przez kierownika budowy, a praca na wysokości mogła się rozpocząć, jest jego stabilne posadowienie w podłożu. Odpowiedni montaż konstrukcji jest gwarancją bezpieczeństwa nie tylko dla przebywających na niej pracowników, ale także dla wszystkich osób, które znajdują się w jej okolicy. O czym koniecznie trzeba pamiętać?

Właściwe przygotowanie podłoża pod rusztowanie

Zanim rozpocznie się montaż dowolnego rusztowania budowlanego, konieczne jest zbadanie nośności podłoża, na którym ma ono stanąć. Nośność, czyli zdolność przenoszenia obciążeń, dla gruntu nie może być mniejsza niż 10 mPa, natomiast w przypadku podłoża konstrukcyjnego nie może przekraczać obciążenia określonego dla niego na podstawie obliczeń wytrzymałościowych. Jeśli nośność nie spełnia tych wymagań, należy ją odpowiednio wzmocnić. Podłoże trzeba wyrównać oraz zadbać o właściwe odprowadzanie wody. Bez poprawnego ukształtowania gruntu może dojść do miejscowych podtopień, a rusztowaniu grozi niebezpieczna utrata stabilności.

Jeśli rusztowanie ma zostać postawione w zimie, z podłoża w pierwszej kolejności trzeba usunąć śnieg. W przypadku, gdy powierzchnię pokrywa lód, koniecznie należy się go pozbyć, a także wyrównać ziemię warstwą rozmarzniętego piasku. Rusztowania ustawia się na specjalnych drewnianych podkładach, ułożonych prostopadle do ściany budynku. Nie mogą być one połamane ani popękane, nie wolno także wykorzystywać w tym celu cegieł i kamieni. Wolnostojące rusztowania powinny być również zakotwione w podłożu za pomocą zaczepów kotwiących i mocujących je śrub. Jak widać, przygotowanie gruntu pod rusztowanie jest złożonym procesem, a bezpieczeństwo pracy wymaga, by pamiętać o obowiązujących przepisach.