Jak prawidłowo zdemontować rusztowanie?

Bez wątpienia prawidłowo zamontowane rusztowanie jest gwarancją bezpieczeństwa podczas pracy na wysokości. Warto jednak wiedzieć, że także demontaż konstrukcji jest regulowany przez przepisy, ponieważ wszelkie lekkomyślne działania w tym zakresie mogą doprowadzić do niebezpiecznej sytuacji, zagrażającej zdrowiu pracowników i osób postronnych. O czym bezwzględnie trzeba pamiętać?

Zasady demontażu rusztowania

Podobnie jak podczas montażu, rusztowanie budowlane należy rozkładać w odzieży roboczej i atestowanych szelkach i linkach zapewniających bezpieczeństwo. Tablice ostrzegawcze „UWAGA! PRACE NA WYSOKOŚCI!”, które wyznaczają strefę bezpieczeństwa w trakcie pracy na rusztowaniu, powinny również towarzyszyć jego rozbiórce. Aby nie stracić stabilności, demontaż rozpoczyna się od najwyższych kondygnacji i stopniowo schodzi w dół. Na szczególną uwagę zasługują kotwy, ponieważ w trakcie ich demontażu może dojść do zaburzenia równowagi konstrukcji. Proces rozbiórki rusztowania powinien cały czas uwzględniać zmiany jego geometrii, tak by zminimalizować ryzyko upadku człowieka lub przedmiotów z wysokości.

Co jest niedozwolone podczas demontażu rusztowania?

Podczas prac na budowie pośpiech nigdy nie jest wskazany. Nawet jeśli ekipa chce szybko zakończyć pewien etap, demontaż rusztowania jest surowo zabroniony, jeśli występują niekorzystne warunki atmosferyczne. Zalicza się do nich mgłę, opady, gołoledź, burzę i wiatr o prędkości powyżej 10 m/s. Jeżeli teren budowy nie jest właściwie oświetlony, demontaż rusztowania nie może odbywać się po zmroku. Istotne jest również to, by osoba zobowiązana do przeprowadzenia rozbiórki miała odpowiednie uprawnienia. W przypadku, gdy nie czuje się ona dobrze, powinna zgłosić to swojemu przełożonemu, by uniknąć potencjalnego wypadku.